Filtros

PROFESOR

GUITARRA
SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL "SANTA CECILIA" DE MONCOFAR
MONCOFA - 12593
CASTELLÓN - PLANA BAIXA
Detalle

L'Escola Solfejant busca professor/a de Guitarra per al curs 2022/23!!
Si vols formar part del nostre projecte i compleixes els següents requisits no t'ho penses més!!

Requisits:

-Títol Professional de Música en l'especialitat de Guitarra.
-Acreditar la formació pedagògica i didàctica, d'acord amb l'establert a la Resolució de 8 de juny de 2022 (DOGV). (Es considerarà acreditada dita formació si l'aspirant ha treballat almenys DOS cursos com a professor/a d'escoles de música).

Es valorarà positivament:
-Títol Superior de Música de l'especialitat corresponent i/o Màster.
-Títol de Grau en Mestre/a.
-Experiència en docència en escoles de música.
-Formació complementària en educació musical.

Podràs enviar el teu currículum fins les 23:59h del DIUMENGE 11 de SETEMBRE.

Contacto: solfejantmoncofa@gmail.com

PROFESOR

Cant i cor infantil
UNIÓ MUSICAL "LA LIRA" DE VILA-REAL
VILA-REAL - 12540
CASTELLÓN - PLANA BAIXA
Detalle

Associació Unió Musical la Lira de Vila-real

L’escola de Música de la Unió Musical la Lira de Vila-real precisa professor/a de cant per a la seua incorporació immediata, fins a finalitzar el curs 2022/2023.

Requisits: Titulació superior o professional en l’especialitat de cant, a més d’experiència laboral docent de dos cursos complets en centres de formació abans del 8 de febrer de 2022, segons resolució de 8 de juny de 2022. En cas que no es donen les circumstàncies anteriors, s’admetrà també la titulació superior de pedagogia en l'especialitat de cant.

Es valoraran els cursos de formació homologats o reconeguts per les administracions educatives o institucions universitàries, amb una durada mínima de 15 hores, així com la possessió d’altres titulacions universitàries dins de l’àmbit educatiu.

Remetre el currículum a escola@umlalira.com.

Contacto: escola@umlalira.com

PROFESOR

Armonía, Análisis e Historia
SOCIEDAD ATENEO MUSICAL DEL PUERTO
VALENCIA - 46011
VALENCIA - CIUDAD DE VALENCIA
Detalle

Horario lunes y jueves de 15:30 a 21:30.
Requisitos: Titulación G.Superior

Contacto: 963 672 333 / direccionateneoescuela@gmail.com